Xe Thành phố Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ

Điện thoại: 0833.286.386
Bảng giá xe Thành phố Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Với khoảng cách 30km chúng tôi có giá như sau cho khách hàng.
Xe 4 chỗ có giá 200.000 VND/ 1 chiều, 350.000 VND/ 2 chiều.
Xe 7 chỗ có giá 250.000 VND/ 1 chiều, 500.000 VND/ 2 chiều.
Xe 16 chỗ có giá 400.000 VND/ 1 chiều, 700.000 VND/ 2 chiều.
Xe 30, 45 chỗ chỗ: Liên hệ điện thoại: 0833.286.386