Xe Hội An đi cảng Sa Kỳ và ngược lại

76 chuyên cung cấp dịch vụ du lịch, đưa đón khách đi từ Hội An đến cảng Sa Kỳ để đi Lý Sơn và ngược lại. Xe chất lượng cao từ 4 – 7 – 16 – 29 – 34 – 45